Expositie Grietje Boersma

Expositie Grietje Boersma
Tijdelijke expositie door Grietje Boersma – de Ruiter
Van 1 juni tot 1 oktober is in het proeflokaal achter  ons museum de expositie Spiegels van Grietje Boersma-de Ruiter (Leeuwarden, 1961) te zien. Zij schildert met olieverf op doek. De expositie is een selectie van 12 schilderijen uit haar omvangrijke werk.
Grietje Boersma-de Ruiter is als kunstenaar een autodidact, hoewel zij de liefde voor de kunsten van jongs af aan heeft meegekregen in het gezin waarin ze opgroeide. Kunst is voor haar een uiting om het innerlijke zichtbaar te maken. Dat doet ze niet alleen in haar schilderijen, maar ook in andere artistieke vormen, zoals het schrijven van korte verhalen, gedichten en voordrachten. In haar schilderkunst gaat zij voortdurend een dialoog aan met zichzelf en veroorzaakt daardoor ook een dialoog tussen haar en de kijker. Door haar schilderijen te exposeren zoekt ze uitdrukkelijk de verbinding met de ander en gaat graag in gesprek met bezoekers over wat haar schilderijen bij hen oproepen.
Grietje Boersma-de Ruiter heeft een speciale belangstelling voor de verschillende ‘persona’ die in een mens leven. Soms ben je vrolijk, soms verdrietig, vaak afhankelijk van de mensen waarmee je verkeert of de omstandigheden waarin je je bevindt. Die gevoelsstemmingen kunnen ook gelijktijdig aanwezig zijn: het enthousiasme op een bepaald moment kan op hetzelfde moment worden overschaduwd door iets naars. Gedachten kunnen bevrijdend zijn, maar ook plagend. Het lijken wel paradoxen die als puzzelstukjes in je hoofd ronddwarrelen en waar de kunstenaar – of jij als museumbezoeker – eenheid en orde in moet aanbrengen. Rust lijkt dan de therapie, rust die gevonden wordt in het schilderen van een doek of in het stil mijmeren als je het resultaat ziet. Neem bijvoorbeeld het schilderij Am I a clown? Hier zien we niet alleen de kunstenaar die zich in alle oprechtheid afvraagt of ze zichzelf of iemand anders voor de gek houdt, maar tegelijk die indringende en existentiële vraag aan de kijker stelt. Unkown! Is een verkenning van de toekomst, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden, angsten en vreugden, vrijheden en beperkingen die zich kunnen voordoen. Het schilderij lijkt te zeggen: we weten het niet. Wat we wel weten is dat het een avontuur wordt met nieuwe kansen en uitdagingen.
Op de schilderijen van Grietje Boersma-de Ruiter gebeurt veel. De kijker wordt voortdurend voor de opgave gesteld om de daarop fijn geschilderde afbeeldingen in een grote verband te brengen. Lukt dat niet, dan kan altijd nog genoten worden van haar prachtige techniek en kleurenpalet.
De expositie Spiegels  is een feest voor oog en ‘mind’.  Te bezoeken  vanaf 1 juni t/m 27 september 2024 van dinsdag t/m zaterdag van 10 – 17 uur.  Met een combi-ticket (van 3,50 euro) kan men zowel de expositie Spiegels als onze reguliere tentoonstelling bezoeken.